Recycling proces

Het recycling proces verschilt per recycling bedrijf maar de meeste bedrijven hanteren een vergelijkbaar proces. Het proces is gericht op efficiëntie waarbij de alle materialen gescheiden worden en gerecycled. Dit voorkomt schade aan het milieu door de chemische materialen.

Sorteren

De telefoon wordt na binnenkomst gesorteerd op merk en type. Na deze eerste sortering wordt de telefoon gedemonteerd en verdeeld in een aantal componenten. Dit zijn de batterijen, printplaten, plastic, metalen, opladers, accessoires en verpakkingen.

Batterijen

Er zijn verschillende typen batterijen. De batterijen die uit de telefoons worden gehaald worden verdeeld in groepen aan de hand van het type.

Printplaten

De printplaten worden verzameld waarna deze een bewerking ondergaan om de waardevolle materialen eruit te halen. Dit zijn materialen zoals goud, zilver, koper en lood.

Behuizing

De behuizingen van telefoons worden gesorteerd aan de hand van het materiaal waarvan het gemaakt is. Plastic behuizingen en metalen behuizingen worden van elkaar gescheiden.

Accessoires

Accessoires worden verzameld en belanden in een shredder waardoor het plastic gescheiden wordt van de metalen. Het plastic wordt gerecycled en het metaal kan weer verkocht worden aan producenten.

Verpakkingen

De verpakkingen worden gesorteerd in papier en plastic waarna deze in het recycling proces terechtkomen.